Subotička „Mlekara“ dobila izvoznu dozvolu za Evropsku uniju

Vesti

Subotička „Mlekara“, koja posluje u sastavu „Danube Foods Group“, dobila je pozitivnu ocenu Evropske komisije i od sada se nalazi na listi privrednih subjekata koji mogu da izvoze na tržište Evropske unije. Osim već postojećih međunarodnih standarda koje ova mlekara ispunjava: ISO 9001, HACCP, BRC i Halal, za ovu odluku bilo je potrebno usaglašavanje kompletnog sistema otkupa, dovoza, prijema i prerade sirovog mleka sa regulativama Evropskog saveta i parlamenta.

– Da bi mleko sa neke farme moglo da se prerađuje u proizvode za izvoz na tržište EU, ta farma pre svega mora da ima rešenje Veterinarske inspekcije, da objekti za uzgoj mlečnih krava ispunjavaju propisane veterinarsko-sanitarne uslove. U ovom momentu od 185 farmi, preko 25% farmi su tzv. registrovane farme, tako da je preko 20% ulaza mleka zadovoljava standarde kvaliteta Evropske unije – navedeno je u saopštenju „Mlekare“.

Kako je saopšteno, svi parametri bitni za kvalitet finalnog proizvoda podvrgnuti su kontrolama koje su u saglasnosti pre svega sa dobrom proizvođačkom praksom, dobrom higijenskom praksom, specifikacijama proizvoda, tehnološkim procesima, planovima kvaliteta i kontrolisanja, radnim instrukcijama, HACCP planovima i drugim internim standardima kao i prema odgovarajućim regulativama EU. U toku je finalizacija priprema za izvoz u zemlje EU, koji se očekuje u 2011. godini.