Kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata u okviru instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije – IPA

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa Evropske unije kod kojih se finansiranje realizacije projekata sprovodi uz primenu predfinansiranja.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati lokalnim samoupravama –  gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine i institucijama osnovanim od strane Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja su zaključila ugovore o realizaciji projekata po IPA programu i započela njihovu implementaciju.

Krediti će se odobravati za realizaciju projekata koji se odnose na unapređenje infrastrukture, zaštite životne sredine i aktivnosti institucija kulture.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 15% ukupnog budžeta projekta
 • rok vraćanja kredita: do 12 meseci
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou
 • instrument obezbeđenja kredita: tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i predaju kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po izvršenoj uplati naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 5.000,00 dinara.

Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev, u opštinskoj kancelariji Fonda dobijaju se usmena uputstva u vezi konkursa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenog iznosa naknade za obradu kreditnog zahteva
 2. Osnivački akt (institucije)
 3. Fotokopija potpisanog ugovora o donaciji
 4. Prikaz prihvaćenog budžeta projekta sa projektovanom dinamikom realizacije i visinom i strukturom troškova po fazama realizacije
 5. Specifikacija javnih nabavki koje se sprovode radi realizacije projekta
 6. Odluka nadležnog organa o zaduživanju, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i opštim aktima
 7. Ovlašćenje licu koje sprovodi postupak zaduživanja, dato od strane nadležnog organa
 8. Dokumentacija o otvorenom namenskom deviznom računu kod Narodne banke Srbije i dinarskom podračunu Konsolidovanog računa trezora za potrebe realizacije projekta
 9. Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 10. Odluku o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 11. Završni račun za prethodnu godinu
 12. Dokumentacija za obezbeđenje kredita: – tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:

–      koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava

–      čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

ADRESE / TELEFONI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE:

Sedište Fonda: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Master centar,VI sprat
Centralna kancelarija Fonda:  021/4830-653; 4830-659; 4830-662; faks 021/4830-668
www.vdf.org.rs

ADRESE / TELEFONI  Lokalnih opštinskih kancelarija Fonda:

1. SO ADA, Trg oslobođenja 1, 024 / 852-106/lok.126

2. SO ALIBUNAR, Trg slobode 5,  013 / 641-031

3. SO APATIN, Srpskih vladara 29, 025 / 772-122/lok.557

4. SO BAČ, Trg Dr Zorana Đinđića 2, 021 / 770- 075

5. SO BAČKA PALANKA, Kralja Petra I 16,  021 / 75-59-144

6. SO BAČKA TOPOLA, M.Tita 38, 024 / 715-310

7. SO BAČKI PETROVAC,Kolarova 6, 021 / 780-301

8. SO BEČEJ,Trg Oslobođenja 2, 021 / 69-11-720

9. SO BELA CRKVA, Miletićeva 2, 013 / 851-012

10.SO BEOČIN, Svetosavska 25,  021 / 870-260

11.SO VRBAS, Maršala Tita 89, 021 / 79-54-071

12.SO VRŠAC, Trg pobede 1, 013 / 800-561

13.SO ŽABALj, Nikole Tesle 45, 021 / 831-089

14.SO ŽITIŠTE,Cara Dušana 15,  023 / 821-306

15.SO ZRENjANIN, Trg slobode 10,  023 / 566-020/lok.266

16.SO IRIG,Vojvode Putnika 1, 022 / 400-619

17.SO INĐIJA,Železnička bb, 022 / 551-693

18.SO KANjIŽA, Glavni trg 1, 024 / 875-166

19.SO KIKINDA,Trg sprpskh dobrovoljaca 30, 0230 / 401-660

20.SO KOVAČICA, M.Tita 50, 013 / 661-122

21.SO KOVIN, JNA 5, 013 / 742-268/lok.124

22.SO KULA, Lenjinova 11, 025 / 729-650

23.SO MALI IĐOŠ, Glavna 32, 024 / 730-010

24.SO NOVA CRNjA, JNA 110, 023 / 815-030

25.SO NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,  023/772-321

26.SO NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I Karađorđevića 1, 0230 / 82-055/lok.120

27.SO NOVI SAD, Rumenačka 110 a, 021/66-24-282

28.SO OPOVO, Borisa Kidriča 10,  013 / 681-950

29.SO ODžACI, Knez Mihajlova 24, 025 / 543-211

30.SO PANČEVO, Kralja Petra I 2-4, 013 / 308-881

31.SO PEĆINCI, Slobodana Bajića 5, 022 /400 -734

32.SO PLANDIŠTE, Vojvode Putnika 38, 013 / 862-335

33.SO RUMA, Orlovićeva 5, 022 / 433-910

34.SO SEČANj, Vožda Kararđorđa 63, 023 /841-412

35.SO SENTA, Glavni trg 1, 024 / 813 -574/lok.155

36.SO SOMBOR, Konjovićeva 1,  025 / 23-968

37.SO SRBOBRAN,Trg slobode 2,  021 / 730-020

38.SO SREMSKA MITROVICA, Sv.Dimitrija 13,  022 / 610-566

39.SO SR. KARLOVCI, Trg Branka Radičevića 1,  021 / 685-3009

40.SO STARA PAZOVA, Svetosavska 11,  022 / 310-170/ lok. 211

41.SO SUBOTICA, Trg slobode 1,  024 / 626-876

42.SO TEMERIN, Novosadska 326, 021 / 843-888

43.SO TITEL, Glavna 1, 021 / 860-165

44.SO ČOKA, Potiska 20, 0230 / 71-000

45.SO ŠID, Karađorđeva 2,  022 / 712-022

Link