Besplatna obuka za buduće preduzetnike

Vesti

Poziv za prijavljivanje na program besplatnih obuka za buduće preduzetnike

Regionalna razvojna agencija Bačka poziva sva zainteresovana nezaposlena lica sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine da se prijave za učešće u programu obuka za buduće preduzetnike koji će biti sproveden tokom oktobra i novembra 2010. godine u Novom Sadu. Obuke za buduće preduzetnike biće realizovane u dve petodnevna modula.

Obuke se realizuju u okviru projekta „Integralna nefinansijska podrška potencijalnim preduzetnicima – podrška programima samozapošljavanja u AP Vojvodini” koji finansira Pokrajinski Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine.

Osnovni ciljevi obuka su jačanje kapaciteta i sposobnosti nezaposlenih osoba sa područja AP Vojvodine u oblasti samozapošljavanja, pokretanja i voñenja sopstvenog posla kao i obezbeñivanje održivost stečenih znanja i veština i njihovu primenu kroz različite vidove nefinansijske pomoći koja je važna za uspešno voñenje posla u sektoru MSPP u uslovima svetske ekonomske krize.

Specifični ciljevi koji će se postići realizacijom projekta su sticanje osnovnih znanja iz oblasti preduzetništva, pravne regulative za započinjanje posla, finansijskog upravljanja, izrade poslovnog plana, marketinga, društveno odgovornog poslovanja i sl.

Pored obuka, svim zainteresovanim učesnicima nakon sprovedenih obuka biće dostupne individualne konsultacije iz navedenih oblasti.

Učešće u programu obuka i pružanje individualnih konsultacija od strane Regionalne razvojne agencija Bačka su besplatne.

Obuke će se realizovati u periodu od 24.10. – 29.10.godine za prvu grupu polaznika i od 01.11. – 05.11.2010. godine za drugu grupu polaznika.

Zainteresovani kandidati potrebno je da svoju prijavu zajedno sa popunjenim upitnikom koji se nalazi u nastavku Poziva pošalju na email: office@rda-backa.rs najkasnije do 20.10.2010. godine

Prednost prilikom konkurisanja imaće nezaposlena lica, mladi do 30 godina starosti, žene i raseljena lica.

Za sve dodatne informacije u vezi sa programom besplatnih obuka, molimo vas da kontaktirate Mariju Prokopić – rukovodioca sektora za mala i srednja preduzeća, socijalnog i omladinskog preduzetništa, putem email-amarija.prokopic@rda-backa.rs