Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama“

Konkursi

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE – BCIF
Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama“

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način BCIF u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.
Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs, izabraće se do 10 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 10 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara, a ceo trening će biti organizovan u decembru 2009. godine, januaru i februaru 2010. godine.

• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekati dobiće novčanu podršku za početak realizacije, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti)

Rok prijave: do 16. novembra 2009. godine (do 17h).