Konkurs za učestvovanje na sajmovima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.500.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o privremenom finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine za period januar–mart 2009. godine („Službeni list APV“, broj  23/2008), subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine u Republici Srbiji.

Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću ( u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji su u januaru i februaru izlagali, ili u martu 2009.

godine planiraju nastup na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 70% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:

  • troškovi zakupa i opremanja štanda i
  • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

  • 400.000,00 dinara za zakup i opremanje štanda po kompaniji,
  • 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 13. marta 2009. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Konkurs za učestvovanje na sajmovima

zp8497586rq