Konkurs nevladinim organizacijama

Konkursi

SVETSKA BANKA
Konkurs nevladinim organizacijama

Konkurs malih donacija za nevladin sektor

Svetska banka u Srbiji raspisuje konkurs za dodelu donacija nevladinim organizacijama u 2009. godini. Za ove namene centrala Svetske banke u Vašingtonu odobrila je Srbiji 45.000 američkih dolara. Ovaj program – Fond za civilno društvo, ranije poznat pod nazivom Program malih donacija – finansiraće projekte koji se bave a) promocijom mogućnosti za ujednačen regionalni razvoj, b) utiču na smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, naročito Roma i mladih, kao i c) projekte koji promovišu zdrav život. Pravo učešća na konkursu imaju sve nevladine organizacije registrovane u Srbiji. Iznos donacije se, po pravilu, kreće do 4.500 dolara.

Konkurs će biti otvoren do 31. marta 2009. godine.

Prema pravilima Programa fonda za civilno društvo, aktivnosti koje se finansiraju treba da doprinesu uključivanju marginalizovanih grupa u društvene tokove, širenje informacija, razvijanje dijaloga i postizanje konsenzusa oko pitanja bitnih za društvo. Programom nije dozvoljeno finansiranje bilo kakve opreme ili stručnog osposobljavanja.

Svi zainteresovani mogu naći formular za prijavu na konkurs i dodatna objašnjenja na internet stranici www.worldbank.rs ili se mogu javiti Kancelariji Svetske banke u Srbiji na tel. 011/30 23 700.

Ako želite više da saznate posetite: http://www.worldbank.rs

Kontakti:

Vesna Kostić
(+381) 30 23 723
vkostic@worldbank.org

Mirjana Popović
(+381) 30 23 747
mpopovic@worldbank.org