Subvencionisanje troškova učešća na sajmovima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine

Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, u okviru programa „Fond za podršku promociji izvoza – BPF“ sa ukupnim iznosom od 4.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o  privremenom finansiranju AP Vojvodine za period januar-mart 2009. godine, subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine.

>Uslovi Konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, ( u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji u januaru, februaru i martu 2009. godine planiraju izlaganje na sajmovima u Evropi.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:

  • troškovi zakupa štanda;
  • putni troškovi i troškovi smeštaja za najviše dve osobe;
  • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu.

Krajnji rok za dostavu prijava je 11. februar 2009. godine.

zp8497586rq