100 evra po hektaru

Vesti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
„100 evra po hektaru“

Po osnovu Uredbe „100 evra po hektaru“ uplaćeno blizu 5,7 milijardi dinara na račune registrovanih poljoprivrednih gazdi
Na račune registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koja su podnela validne zahteve po osnovu Uredbe „100 evra po hektaru“, uplaćeno je, zaključno sa 29.11.2007.god. na području Srbije ukupno 5 697 650 505, 02 dinara. Ovaj iznos je uplaćen na račune 150 582 poljoprivredna gazdinstva čiji su zahtevi nakon kontrole odobreni.
Zaključno sa 29.11.2007.god. u Srbiji je podneto ukupno 213 594 zahteva za ostvarivanje regresa po osnovu Uredbe „100 evra po hektaru“. Najviše zahteva je podneto u Južno-Bačkom okrugu 18 466 a najmanje u Kosovsko-Pomoravskom okrugu, 3. Najviše zahteva koji se tiču površina do 11 hektara predato je u Mačvanskom okrugu 15 984 dok je za površine od 11 do 100 hektara najviše zahteva podneto u Južno-Banatskom okrugu 8 530. Za regresiranje bio dizela, koji se po Uredbi regresira sa 10% više novca u odnosu na običan dizel, u Srbiji je podneto ukupno 38 zahteva od čega najviše u Južno-Bačkom okrugu 13.
Na Kosovu i Metohiji je podneto ukupno 149 zahteva a zaključno sa 29.11.2007.god. odobren je 91 zahtev i isplaćeno 2 630 908, 00 dinara.