Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

Spasimo decu Ujedinjeno Kraljevstvo, Program za Jugoistočnu Evropu u Srbiji Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu “Save the Children UK SEE Serbia Programme” Naziv programa “Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu” Cilj programa/projekta Promocija inkluzije marginalizovanih grupa dece i njihovih porodica, kroz neformalne oblike […]

Nastavi