Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU’

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Konkurs je objavljen u sredu 8.8.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 31.10.2018. godine

Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti u prilogu.

Detaljnije

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture

dom omladinePOKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture
Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. Sanacija i adaptacija prostora za rad
II. Opremanje prostora za rad

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 19.3.2015.

Detaljnije