Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje podrške gasifikacije u jedinicama lokalnih samouprava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje podrške gasifikacije u jedinicama lokalnih samouprava Sredstva za finansiranje / sufinansiranje podrške gasifikacije u jedinicama lokalnih samouprava, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2019. godinu. Sredstva se dodeljuju jedinicama lokalne samouprave (opština/grad) sa […]

Nastavi

JAvni konkurs za unapređenje vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta Sredstva za dodelu lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje troškova realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta, planirana su Finansijskim planom […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama Sredstva za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2019. godinu. Sredstva se dodeljuju javnim ustanovama , sa sedištem […]

Nastavi