KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U 2021. GODINI

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-2365/2021 od 18. marta 2021. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave […]

Nastavi

Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga Cilj konkursa je da podrži programe udruženja koji će doprineti jačanju konkurentnosti poslovnih usluga. Programi treba obavezno da sadrže aktivnosti koje se odnose na unapređenje ponude poslovnih usluga posredstvom interneta na domaćem i međunarodnom tržištu i informisanje javnosti o […]

Nastavi