Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs) – Javni pozivi

Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs) – Javni pozivi Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru projekta CC4WBs organizovani su u sljedeće četiri tematske oblasti: 1. unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora; 2. mobilnost umjetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se […]

Nastavi