Zapis sa oznakom ‘KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije.

Na javni konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je do 13. maja 2014. godine.

Dokument „Smernice za podnosioce predloga projekta“ možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.
Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Detalji

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

eu_flagKANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije.

Na javni konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa, 17. aprila do 07. maja 2013. godine.

Dokument „Smernice za podnosioce predloga projekta“ možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnocioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Želimo vam uspeh u prijavljivanju.

Link

Program prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I TURIZMA RUMUNIJE

Program prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija

Objavilo je drugi poziv za prikupljanje predloga projekata koji će biti finansirani iz IPA fondova Evropske unije, a u okviru Programa prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija.

Rok za predaju predloga projekata je 27. jun 2011. godine.

Za ovaj poziv Evropska unija je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 15.3 miliona evra.

Oblasti u okviru kojih potencijalni kandidati mogu prijaviti projekte su:
1.    Ekonomski i socijalni razvoj
2.    Zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama (tematski u skladu sa Strategijom Evropske unije za dunavski region) i
3.    Promovisanje aktivnosti „ljudi ljudima“

Da bi mogle da konkurišu u ovom pozivu, organizacije treba da budu neprofitne i nevladine organizacije ili institucije, javna preduzeća ili lokalni/regionalni organi uprave, kao i da zadovolje kriterijume opisane u Uputstvima za kandidate. Projekat koji prijavljuju treba da ima jasan prekogranični efekat.

Iznos pojedinačnih donacija po projektu kreće se u rasponu od 30.000 do 2 miliona evra, pri čemu Evropska unija maksimalno kofinansira 85% prihvatljivih troškova. Vodeći partner, bilo da je iz Srbije ili Rumunije, kao predfinansiranje iz IPA fondova može dobiti maksimalno 15% vrednosti ugovora.

Više informacija o ovom pozivu, kao i Aplikacioni formular i paket dokumentacije za potencijalne kandidate dostupni su na sledećim internet adresama: www.romania-serbia.net , www.mdrt.ro, www.evropa.gov.rs i www.brct-timisoara.ro

Za dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti Regionalnoj kancelariji za prekograničnu saradnju na ipacbc@brct-timisoara.ro ili Kancelariji za informacije Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Vršcu na:
tel/faks +381 13 834 567  ili estanimirov@seio.gov.rs i pgrubor@seio.gov.rs .

Preuzmite dokumentaciju: Tekst konkursa, Aplikacioni paket