Zapis sa oznakom ‘FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA’

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije i nabavke osnovnih sredstava

novac-dinariFOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije i nabavke osnovnih sredstava – razvoja preduzetništva višeg nivoa zapošljavanja

1.    Cilj dodele sredstava

Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća  i preduzetnike predstavlja podršku podsticanju i povećanju efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenju stepena konkurentnosti, povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanju nivoa tehničke opremljenosti, a sve u cilju novog zapošljavanja.

Ukupan iznos planiranih sredstava za raspodelu iznosi 2.500.000,00 dinara.

2.    Namena i merila dodele sredstava:

•    za povećanje ljudskih kapaciteta i postizanje većeg nivoa zaposlenosti;
•    za nabavku opreme, uređaja, postrojenja i softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta, sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih;
•    za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti.

Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana 2013. godini čija je isplata na osnovu fakture kompletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom ili izvodom tekućeg računa.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i društva sa ograničenom  odgovornošću koji su registrovani na području Opštine Kanjiža i koji u protekle tri godine nisu poslovali sa gubitkom.

Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu bespovratnih sredstava u najmanjem iznosu od 150.000,00 dinara a najviše do 250.000,00 dinara koja će biti neposredno usmerena na račun korisnika.

Korisnici podsticajnih sredstava Fonda moraju obezbediti 50% od predračunske, računske ili ugovorne vrednosti investicije.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža za 2013. godinu čine:

  • finansijska stabilnost učesnika i ljudski resursi, uticaj projekta na zapošljavanje, (maksimalno 55 boda)
  • štednja energije, prerade sekundarnih sirovina i zaštita životne sredine (maksimalno 10 boda)
  • veće sopstveno učešće, veće učešće banke i drugih u odnosu na tražena sredstva (maksimalno 15 boda)
  • doprinos strategiji razvoja opštine Kanjiža (maksimalno 20 boda)

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji opštine Kanjiža.

Može se nabaviti samo oprema povezana sa osnovnom delatnošću.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednom prijavom za konkurs.

Isplata dodeljenih sredstava će se vršiti nakon potpisivanja ugovora između dobitnika konkursa i Fonda.

Obaveza poslodavca je da u radnom odnosu drži svakog novoprimljenog radnika najmanje 12 meseci.

Fond će pratiti namensko korišćenje sredstava. Ukoliko se utvrdi da odobrena sredstva nisu utrošena namenski i u skladu sa uslovima konkursa, korisnik sredstava se obavezuje da vrati sredstva u punom iznosu.

3.    Nemaju pravo učešća na konkursu

–    članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža, kao ni zaposleni u opštinskog upravi i lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža;
–    preduzeća i preduzetnici pod stečajem i likvidacijom ili koji su nelikvidni odnosno posluju sa gubitkom protekle tri godine;
–    poslovna delatnost je registrovana posle 01.01.2010.;
–    imaju manje od 2 zaposlenog.

4.    Dokumenta koja se podnose uz zahtev za dodelu bespovratnih sredstava:

  • popunjena prijava i formular za plan realizacije projekta,
  • finansijski izveštaj za prethodne tri godine,
  • izvod o registraciji ne stariji od 6 meseci,
  • potvrda o izmirenju poreskih obaveza,
  • predračun/ugovor/račun,
  • izjavu o svim drugim “de minimis” državnim pomoćima, dobijenih u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu.

5.    Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2013. godine.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža i oficijelnom sajtu opštine Kanjiža.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja na sledeću adresu: Opština Kanjiža, 24420 Kanjiža Glavni trg br. 1. ili se predaje lično u Uslužni centar (kancelarija br. 2) sa sledećom naznakom: “Prijava na konkurs Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža”

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se uzimati u razmatranje.

Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji broj 2. kod Čabai Eržebet ili na broj telefona 024/874-689. Prijavu možete naći na oficijelnom sajtu opštine Kanjiža www.kanjiza.rs.
Odluku po prispelim prijavama će doneti Upravni odbor Fonda u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

I Cilj dodele sredstava
Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava za MSP i preduzetnike predstavlja podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanje nivoa tehničke opremljenosti, podsticanje i povećanje efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenje stepena konkurentnosti,povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, a sve to putem sufinansiranja nabavke sredstava, tj. pružanjem novčane pomoći.

II Namena i merila dodele sredstava:
1. –podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva
2. – za nabavku opreme, uređaja i postrojenja i softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta,sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih
3. –za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti;
4. – za pribavljanje ekoloških standarda
Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana 2012. čija je isplata na osnovu fakture kompletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom i izvodom tekućeg računa.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, koje vode dvojno knjigovodstvo i deoničarska društva sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža.

Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu nepovratnih sredstava u najmanjem iznosu od 150.000,00 dinara a najviše do 50% celokupnog iznosa investicije ili nabavke bez obračunatog PDV-a, koji će biti neposredno usmeravan na račun korisnika.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža za 2012. čine:
-Finansijska stabilnost učesnika, ljudski resursi i uticaj projekta na zapošljavanje
(maksimalno 55 boda)
-Štednja energije, prerade sekundarnih sirovina i zaštita životne sredine (maksimalno 10 boda)
-Veće sopstveno učešće, veće učešće banke i drugih u odnosu na tražena sredstva (maksimalno 15 boda)
-Doprinos strategiji razvoja opštine Kanjiža (maksimalno 20 boda)
Isplata dodeljenih sredstava će se vršiti nakon potpisivanja ugovora između dobitnika konkursa i Fonda.

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji opštine Kanjiža.

Nemaju pravo učešća na konkursu:
-članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža, kao ni zaposleni u opštinskoj upravi i lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža
– preduzeća i preduzetnici pod stečajem i likvidacijom ili koji su nelikvidni odnosno posluju s gubitkom protekle tri godine.
-poslovna delatnost je registrovana posle 01. 01. 2009. god.
-imaju manje od 2 zaposlenog.

Može se nabaviti samo oprema povezana sa osnovnom delatnošću.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednom prijavom za konkurs.

Minimalni iznos ukupne nabavke ili investicije ne može biti manja od 300.000,00 dinara.
Odluku po prispelim prijavama će doneti Upravni odbor Fonda u roku od 5 dana od dana isteka roka konkursa.
III Dokumenti koji se podnose uz zahtev za dodelu bespovratnih sredstava
Za namenu II/1- podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva:
1.popunjena prijava
2.dokumenat o osnivanju i sporazum konzorcijuma
Za namene II/2.,II/3, i II/4
1.popunjena prijava
2.finansijski izveštaj za prethodne tri godine
3.izvod o registraciji ne stariji od 6 meseci
4.potvrda o izmirenju poreskih obaveza
5. biznis plan po metodologiji Fonda sa detaljnim opisom projekta
6.predračun,
7.izjavu o svim drugim „de minimis“ državnim pomoćima, dobijenih u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu.
Konkurs Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža važi do 11.12.2012.
Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja na sledeću adresu:
Opština Kanjiža
24420 Kanjiža
Trg Glavni br.1.
Sa sledećom naznakom:
Fond za razvoj privrede opštine Kanjiža
ili se predaje lično u Uslužni centar (kancelarija br. 2.)

Nepotpune i neblagovremene molbe se neće uzimati u obzir. Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji broj 9 zgrade Opštine Kanjiža.

Odluka Upravnog odbora Fonda za dodelu bespovratnih sredstava je konačna.

Link