Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima •    Naslov programa: Evropa za građane •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska […]

Nastavi

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema […]

Nastavi

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje […]

Nastavi