Zapis sa oznakom ‘Balkanski fond za demokratiju’

Povezivanje građana sa državnom upravom

Balkanski fond za demokratiju
Povezivanje građana sa državnom upravom

Balkanski fond za demokratiju

“The Balkan Trust for Democracy”, Projekat Nemačkog Maršal fonda; USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Povezivanje građana sa državnom upravom; Regionalna saradnja

Cilj programa/projekta

Program Povezivanje građana sa državnom upravom dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na poboljšanju uključivanju građana u rad državnih organa, podsticanju participatornog odlučivanja u rešavanja problema, aktivnog građanstva, političkih reformi, građanskog obrazovanja, nadzora nad radom državnih organa i na drugim kreativnim i efikasnim projektima vezanim za demokratsko konsolidovanje; i

Regionalna saradnja – program se uklapa u gore navedene kriterijume ali je cilj da se podrže projekti kojima se podstiču napori na uspostavljanju prekogranične i regionalne saradnje kako bi se razmenjivali primeri najbolje prakse, rešavali zajednički problemi demokratskog razvoja i stvarale mreže kontakata između vlada, nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i drugih institucija koje rade na boljem razumevanju i saradnji širom regiona.

Geografska oblast

Srbija (i susedni region za regionalnu saradnju)

Ko može

da konkuriše

Sredstva se dodeljuju lokalnim građanskim grupama i nevladinim organizacijama u zemlji, lokalnim i nacionalnim vladama, obrazovnim institucijama i medijima iz zemalja koje mogu da konkurišu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavljivanje dostupni su na našem vebsajtu. Obično kontaktiramo organizaciju koja je konkurisala za donaciju 6 do 10 nedelja od dana podnošenja prijave.

Minimalni/maksimalni iznos

Dodeljujemo sredstva u rasponu d 5.000 do 75.000 USD. Većina donacija kreće se u rasponu od 10.000 do 25.000 USD.

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Pojedinci i političke partije ne mogu da konkurišu za sredstva. Organizacije koje nisu iz zemlje domaćina ne mogu da konkurišu za direktne donacije. Međutim, uzimaju se u razmatranje projekti koji se realizuju u okviru saradnje između stranih i lokanih organizacija. Balkanski fond ne dodeljuje sredstva za akademska istraživanja, stipendije, putovanja, humanitarnu pomoć, projekte povratka izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, šeme mikrofinansiranja, inicijative za razvoj poslovnog sektora, kreiranje i održavanje vebsajtova, umetnost i nauku.

Kontakt

Dobračina 44, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3036 454; +381 11 3288 022

E-mail: balkantrust@gmfus.org

www.gmfus.org/balkantrust

zp8497586rq