Zapis sa oznakom ‘AMBASADA SAD’

Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014

AMBASADA SAD

Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014

Ambasada SAD objavljuje Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2014.

Ovaj program ima za cilj da podrži razvoj demokratskih institucija i građanskog društva dodeljivanjem grantova za projekte neprofitnim, nevladinim (NVO) organizacijama i nezavisnim lokalnim medijskim organizacijama.

Rok za prijem prijava je 21. mart 2014. godine.

Više informacija na http://serbia.usembassy.gov/dcsgp.html

Podrška projektima male vrednosti

americanembassyAMBASADA SAD

Podrška projektima male vrednosti

Iznos granta: Maximalno 24.000 dolara.

Krug aplikanata: Lokalne nevladine organizacije.

Očekuju se specijalni projekti koji podržavaju razvoj demokratičnih institucija u Srbiji. Oblast podrške: slobodna tržišna ekonomija, motivacija mladih, civilno društvo, transparentnost vlade, vladavina prava.
Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u američkim dolarima.

Rok za dostavu konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link