Pályázat a 2013-as évre vonatkozó Várady kiválósági ösztöndíj-hitelek odaítélésére

Pályázatok

scholarship2MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázat a 2013-as évre vonatkozó Várady kiválósági  ösztöndíj-hitelek odaítélésére

I.     A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Magyar Nemzeti Tanács H/8/2013 számú határozata alapján azok a személyek pályázhatnak az MNT Várady kiválósági ösztöndíj-hitelre a 2013. évben akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
–           első ízben  nyert felvételt akkreditált akadémiai mester képzés  (MSc) első évfolyamára vagy PhD  képzés első illetve második évfolyamára
–          a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált akadémiai mester képzés (MSc) vagy akkreditált  PhD  képzésre  nyert felvételt,
–          magyar nyelven végezte az általános vagy a középiskolát
A jelen pályázati felhívás 2013. július 25-től szeptember 15-ig áll nyitva a hallgatók előtt.

II.  A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA
Az ezen pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíj-hitelek száma:
– a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált akadémiai mester képzés (MSc) első évfolyamára első ízben felvételt nyert hallgatók részére: 20.

– a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált PhD képzés első illetve  második évfolyamára első ízben felvételt nyert hallgatók részére: 10.

Az ösztöndíj-hiteleket (a továbbiakban: ösztöndíjakat) a jogosultságot megszerző hallgató egy tanévre nyeri el és azt a tanévben tíz hónapon keresztül folyósítják a számára.

Az ösztöndíjak havi összege nettó az akkreditált akadémiai mester képzés MSc esetében 150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint), míg az akkreditált PhD képzés esetében 160 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint.

Az ösztöndíjra jogosult hallgató és a Közigazgatási Hivatal az ösztöndíjszerződésben szabályozzák az ösztöndíj dinárösszegének módosítását jelentősebb devizaárfolyam módosulás esetére.

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj részbeni és teljes visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

III.   A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet (V1 melléklet) két eredeti példányban, a nyilatkozatot (V2 melléklet), adatkezelési hozzájárulást (V3) és a II. nyilatkozatot (V4) pedig egy eredeti példányban kell átadni zárt borítékban.

A pályázati kérelmet (V1 melléklet) elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2013. július 25-től vehető át a CMH Információs Irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs, www.mntosztondij.org.rs)  honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak:
1.  a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
2. az általános vagy középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata,
3. az eddigi felsőfokú tanulmányok során elért tanulmányi átlagról szóló igazolás egy eredeti példányban, vagy annak hitelesített másolata,
4. az MSc vagy PhD képzésre történő felvételről szóló igazolás vagy annak hitelesített másolata,
5. pályázati kérelem (V1) két eredeti példányban és elektronikus formában megküldve,
6. nyilatkozat (V2) egy eredeti példányban,
7. nyilatkozat (V3) egy eredeti példányban,

Szükség szerint:
8. nyilatkozat (V4) egy eredeti példányban,

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH Információs Irodáiban  díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának határideje: 2013. szeptember 15.

Link