Pályázat ösztöndíjak odaítélésére

Pályázatok

osztondijMAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázat ösztöndíjak odaítélésére

I.     A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Magyar Nemzeti Tanács H/15/2011, H/54/2011, H/57/2011, H/9/2012, H/17/2012 és H/5/2013 számú határozata alapján azok a személyek pályázhatnak az MNT a 2013. évben odaítélendő felsőoktatási ösztöndíjra, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
•  első ízben  nyert felvételt felsőoktatási intézmény első évfolyamára,
•   a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésrenyert     felvételt,
•  magyar nyelven végezte az általános vagy a középiskolát.

A jelen pályázati felhívás 2013. július 15-től augusztus 10-ig áll nyitva az első körben felvételt nyert hallgatók részére, illetve 2013. szeptember 15-ig a második körben felvételt nyert hallgatók részére és azon hallgatók részére, akik az első pályázati kiírás alkalmával nem szereztek jogosultságot a hallgatói ösztöndíjra.

Az ezen pályázati kiírás szerint a következő hiányszakok kerülnek megnevezésre:
– Orvosi Kar – általános orvosi szak, gyógyszerészeti szak, fogorvosi szak, orvosi rehabilitációs szak, és speciális rehabilitációs szak, Jogi Kar – minden szak, Műszaki Kar – minden szak,  Technológiai Kar – minden szak, matematika szak, fizika szak, történelem szak, pszichológia szak, pedagógia szak, képzőművészeti szak, zenepedagógiai szak.

II.  A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA
Az ezen pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma legfeljebb:_400_ .

Az ösztöndíjak havi összege nettó 90-120-130-140 vagy 150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására  a Közigazgatási Hivatallal megkötendő szerződésben kerül sor a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

A szerződést a felek 1 (egy) tanévre kötik, illetve a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonba való elhelyezésre való pályázás esetén ideiglenes szerződést kötnek az elhelyezésről szóló döntés hatálybalépéséig.

Azon hallgatóknak:
– akik szakfőiskolán végzik tanulmányaikat és elérik a 8,50-es átlagot vagy elérik a 8,00-as átlagot és a maximum kreditpontot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,és
– akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt és elérik a 8,00-as átlagot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,  és
– akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt az ezen határozatban meghatározott hiányszakon, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben, szerződése meghosszabításra kerül.

Azon hallgatónak aki évet ismétel, vagy halaszt annak automatikusan megszűnik a szerződése.

Kivételesen a szerződés egyéni kérelem alapján, a rendelkezésre álló támogatási kereten belül, amennyiben a Közigazgatási Hivatal azt úgy ítéli meg a hallgató összes szociális körülményeinek figyelembevételével, méltányosságból.

III.   A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet (P1 melléklet) két eredeti példányban, a nyilatkozatot (P2 melléklet) adatkezelési hozzájárulást (P3) pedig egy eredeti példányban kell átadni zárt borítékban.

A pályázati kérelmet (P1 melléklet) elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2013. július 15-től vehető át a CMH Információs Irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs, www.mntosztondij.org.rs)  honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak:  
• a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
• az általános iskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata, amennyiben a hallgató a középiskolai tanulmányait nem magyar nyelven végezte,
• a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolata,
• a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,

Szükség szerint:
• a magyar névjegyzéken való szereplésről szóló igazolás vagy a névjegyzékre való felvételről szóló határozat, illetve azok hitelesített másolatai,
• tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló
dokumentum fénymásolata,

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH Információs Irodáiban  díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának határideje:

az első körben felvételt nyert hallgatók esetében: 2013. augusztus 10.,

a második körben felvételt nyert hallgatók esetében és azon hallgatók részére, akik az első pályázati kiírás alkalmával nem szereztek jogosultságot a hallgatói ösztöndíjra: 2013. szeptember 15.

Link