Pályázat művelődési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Pályázat művelődési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására a 2013 évben, 2.500.000 dinár értékben

A Magyarkanizsai Községi költségvetéséből finanszírozott művelődési programok és projektumok alatt azok a művelődési programok és projektumok, művészeti projektumok és a művelődés terén végzett szakmai és tudományos művelődési kutatások értendők, amelyek az alábbiakra vonatkoznak:

– a kulturális azonosság megőrzése és a községbeli művelődési élet fejlesztése szempontjából jelentős községi művelődési események (műsorok, hangversenyek, fesztiválok, versenyek, tanácskozások, találkozók és kiállítások) szervezése
– népszokások megőrzése és ápolása
– versenyeken és fesztiválokon való részvétel
– műkedvelő művelődési tevékenység serkentése
– könyv- és folyóirat kiadása
– könyvfordítás
– kompaktlemez, hang- és képhordozók kiadása

A művelődési programok és projektek finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak:
– művelődési intézmények,
– műkedvelő művelődési egyesületek és
– egyéb művelődési szereplők, úgymint: művelődési alapítványok, művelődési tevékenység ellátására bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók, valamint egyéb, jogi személyiséggel bíró művelődési szereplők.

A kulturális tevékenységgel foglalkozó jogalanyok abban az esetben pályázhatnak a művelődési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük Magyarkanizsa község területén van.

A pályázatot a Művelődési eszközöket odaítélő bizottsághoz a „Jelentkezési lap a művelődési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra” (1. számú adatlap) elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell:

– a pályázót azonosító okmányt – annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték;
– a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el, és
– a művelődési program illetve projekt részletes leírását, melynek támogatására vagy részbeni támogatására pályázik.

A pályázók a „Jelentkezési lap a művelődési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra” nyomtatványt letölthetik a község hivatalos honlapjáról is.
A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatában, vagy elküldhetők postán is a Magyarkanizsa, Fő tér 1. címre, megjelölve, hogy pályázati dokumentációt tartalmaz.

A hiányos és késve beérkezett pályázatokat a Bizottság nem fogja elbírálni.

A jelentkezési határidő: 2013. február 7.

Link