“A magyar kultúráért és oktatásért” nyílt pályázati felhívás

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT

“A magyar kultúráért és oktatásért” nyílt pályázati felhívás 2011. évi kiírása

Beadás határideje: 2011. június 30.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő

Téma: Kultúra, egyház, média

Célcsoport: Civil szervezetek, Intézmények

Leírás:
A pályázat célja: A Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.

1. Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények, háttérintézmények programjainak támogatása
– oktatási intézmények képzéseit kiegészítő készség- és képességfejlesztő programok, tanfolyamok, ösztöndíjprogramok
– oktatási intézmények helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő akkreditált képzései
– – vasárnapi és hétvégi iskolák képzési programjai, anyanyelvápolás
– a szórványvidék magyarságtudatot, nemzettudatot erősítő történelmi,helytörténeti képzései, programjai, rendezvényei
– iskolák közötti vetélkedők, tanulmányi versenyek, iskolai történelmi tanulmányi emlékhelytúrák, kirándulások
– felsőoktatási intézmények magyar nyelvű, magyar témájú kutatási programjai
– diákszövetségek, hallgatói önkormányzatok programjai
– iskolabusz-, diákotthon programok nem beruházási jellegű támogatása

2. Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása
– pedagógus-továbbképzés, munkanélküliek átképzése és továbbképzése
– a szórványvidék szakképzési és továbbképzési programjai
– nonprofit képző intézmények a helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő akkreditált képzései
– ifjúsági szervezetek oktatási, képzési programjai
– kutatóintézetek kutatási programjai

3. Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása
– közművelődési intézmények hagyományőrző kulturális programjai
– szórványvidék kulturális rendezvényei, hagyományőrző programjai
– a történelmi és kulturális örökség ápolása jegyében szervezett közösségépítő, helyismereti, természetjáró táborok, rendezvények

4. Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének, illetve különösen indokolt esetben egyes felújítási költségeinek támogatása
– közoktatási, felsőoktatási és közművelődési intézmények készség-, képességfejlesztő, oktatási, képzési célokat szolgáló eszközbeszerzései
– informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések
– az oktatás minőségének javulását szolgáló felújítási költségek

5. Egyházi intézmények, közösségek, civil- és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása
– egyházi intézmények ifjúságnevelési, szociális, közösségi programjai
– egyházi intézmények kulturális és történelmi programjai
– ifjúsági szervezetek kulturális, közösségi programjai

6. Magyar nyelvű média, színházi programok és könyvkiadás támogatása
– magyar nyelvű könyvek, sajtótermékek megjelentetése, honlapok, internetes portálok kialakítása vagy fejlesztése
– nemzeti összetartozást erősítő kiadványok, színházprogramok
– a megjelentetéshez, megvalósításhoz szükséges eszközfejlesztések

Kik pályázhatnak?
Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak.
Nem nyújthatnak be pályázatot: politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, profitorientált gazdasági társaságok, és azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.

Elnyerhető támogatás:
Egy pályázattal elnyerhető támogatás: 600.000 – 5.000.000 Ft közötti összeg.
Egy pályázó célonként, futamidőtől függetlenül csak egy pályázatot nyújthat be, de összesen  legfeljebb 15 millió forint támogatásban részesülhet!

Link