Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za refundaciju  sredstava organizatorima  regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi  u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polovasa ukupnim iznosom od 2.100.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za  2016. godinu („Službeni list APV“, broj  54/2015) aktivnost1003, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije […]

Nastavi