FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Drugi javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Drugi javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM) Ciljevi Programa: Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da podstakne postojeće i profitabilne mikro, male i srednje inovativne kompanije u Republici Srbiji da se upuste u razvoj i komercijalizaciju tehnoloških inovacija u obliku novih i unapređenih proizvoda, usluga, tehnologija i tehnoloških […]

Nastavi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Drugi javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Drugi javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM) Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje „start-up“ i/ili „spin-off“ kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za […]

Nastavi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Drugi javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Drugi javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM) Cilj Programa saradnje nauke i privrede (u daljem tekstu: Program) je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne […]

Nastavi