MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA – Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini.

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini Predlozi programa dostavljaju se do utroška sredstava, a najkasnije do 30 septembra 2024. godine. Detaljnije

Nastavi

DUNAVSKI FOND ZA MALE PROJEKTE U OBLASTI KULTURE – Poziv za finansiranje projekata u okviru Dunavskog fonda za male projekte u oblasti kulture

DUNAVSKI FOND ZA MALE PROJEKTE U OBLASTI KULTURE Poziv za finansiranje projekata u okviru Dunavskog fonda za male projekte u oblasti kulture Dunavski fond za male projekte u oblasti kulture raspisao je novi poziv za finansiranje projektnih predloga koji je otvoren do 20.02.2024. godine i kojim je omogućeno sufinansiranje prijekata do iznosa od pet hiljada […]

Nastavi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2024. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2024. godinu Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu na posebnom razdelu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne […]

Nastavi