Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

EVROPSKA UNIJA Konkurs – Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija Evropska unija je izdvojila 10,4 miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje projekata prekogranične saradnje između Republike Srbije i Rumunije 30. april 2009. godine Ministartvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo regionalnog razvoja i stanovanja Rumunije objavili su prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične sardnje Rumunija-Srbija […]

Nastavi

Program za lokalne inicijative (LIP)

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) „Canadian International Development Agency (CIDA)“ Program za lokalne inicijative (LIP) Cilj programa/projekta CIDA program za lokalne inicijative pomaže organizacijama građanskog društva u Srbiji i Crnoj Gori da jačaju kako bi mogle da sarađuju i vrše uticaj na vladina tela i druge zainteresovane strane. Oblast podrške CIDA LIP podržava organizacije […]

Nastavi

Omladinski fond

Forum Sid – Centar za rad sa mladima i ONO (Omladinska nevladina organizacija) Omladinski fond Cilj programa/projekta Omladinski Fond je program koji obezbeđuje finansijska sredstva za projekte koje sprovode mladi. Glavna ideja ovog programa je da se pruži finansijska pomoć programima koje vode mladi, da se obrazuju članovi upravnog odbora u smislu sticanja znanja i […]

Nastavi