Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva udruženjima građana u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, […]

Nastavi

Javni poziv u oblasti zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012-„ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2017. godini 1) Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja. 2) Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja. Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i […]

Nastavi

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo dva pravilnika koja se tiču EU programa IPARD. U pitanju su: Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava […]

Nastavi