ZAVOD ZA RAVONPRAVNOST POLOVA – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2024. godini 

ZAVOD ZA RAVONPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2024. godini  Rok: 16.04.2024. g. Detaljnije

Nastavi

TRAG FONDACIJA – Strateški grant

TRAG FONDACIJA Strateški grant Pozivamo organizacije civilnog društva koje žele dugoročno da unaprede svoj rad i povećaju svoj uticaj u zajednici u kojoj deluju da se prijave na program Strateški grantovi. Program pruža priliku organizacijama da dobiju finansijsku podršku za sprovođenje i unapređenje osnovnih programskih aktivnosti i jačanje organizacionih kapaciteta. Ova podrška nije ograničena na […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2024. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 16/23) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 700.000,00 dinara u okviru Razdela 5; Glava 1; Program 14 […]

Nastavi