Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Konkursi

MINISTARSTVA PRIVREDE

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruge (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:
• Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;
• Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge;
• Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
• Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
• Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
• Kaizen;
• Konsalting;
• Savetovanje/koučing;
• Obuka;
• Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:
• Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
• Postojeći privredni subjekti – registrovani pre maja 2018. godine;
• Zadruge.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:
1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
• registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
• da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
• da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

TRAJANJE
Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:
1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:
1. 1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

1. 2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

1. 3. Bilans stanja i bilans uspeha podnosioca prijave za 2020. godinu – Kopija Potvrde o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu, dostaviti kopije bilansa stanja i bilansa uspeha za 2020. godinu, uz pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (Obrazac 2);
Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.
Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2021. godini.

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre maja 2018. godine:
2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

2.3 Bilans stanja i bilans uspeha podnosioca prijave za 2020. godinu – Kopija Potvrde o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu, dostaviti kopije bilansa stanja i bilansa uspeha za 2020. godinu, uz pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (Obrazac 2);

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

3. Za zadruge:
3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

3.3 Bilans stanja i bilans uspeha za 2020. godinu – Kopija Potvrde o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu, dostaviti bilans stanja i bilans uspeha za 2020. godinu,za koje ovlašćeno lice iz zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA
Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring, u okviru programa Standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede, iznosi 5.000.000,00 dinara.
Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 2.000,00 dinara po satu.

Javni poziv je otvoren do 16. jula 2021. godine.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs , kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoringssu2021@ras.gov.rs .

Izvor