Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

 

Sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2019. godinu.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

I. sufinansiranje adaptacije-rekonstrukcije neuslovnih autobuskih stajališta u naseljenim mestima;
II. sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u zonama škola i zonama usporenog saobraćaja;
III. sufinansiranje postavljanja brzinskih displeja u naseljenim mestima;
IV. sufinansiranje opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica i pešačkih prelaza u naseljenim mestima.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 46.850.415,56 dinara

I. Od čega za namenu I minimalno: 20.000.000,00 dinara;
II. Od čega za namenu II minimalno: 8.000.000,00 dinara;
III. Od čega za namenu III minimalno: 6.000.000,00 dinara;
IV. Od čega za namenu IV minimalno: 12.000.000,00 dinara.

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.

3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu za

I. Namenu I je: 4.000.000,00 dinara;
II. Namenu II je: 800.000,00 dinara;
III. Namenu III je: 400.000,00 dinara;
IV. Namenu IV je: 3.000.000,00 dinara.

4. Jedna jedinica lokalne samouprave može konkurisati za najviše tri namene.

5. Jedna jedinica lokalne samouprave može da konkuriše samo sa jednim projektom po nameni.

6. Rok za podnošenje prijave je 13. decembar 2019. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca (koji se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte:

– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV– stajališta“;
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV– zone škola“;
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV– brzinski displej“;
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV– semafori“.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije