Konkurs Švajcarske fondacije za solidarnost u turizmu

Konkursi

ŠVAJCARSKA FONDACIJA ZA SOLIDARNOST U TURIZMU

Konkurs Švajcarske fondacije za solidarnost u turizmu

Fondacija podržava projekte i organizacije koji

• doprinose poboljšanju ekonomskih, kulturnih i socijalnih uslova stanovništva naseljenog u turističkim mestima

• doprinose održivom razvoju turizma u turističkim naseljima

• doprinose unapređenju interkulturalnog razumevanja među zemljama domaćinima i zemljama iz kojih turisti dolaze

Da bi dobili finansijsku podršku, aplikanti treba da podnose predloge projekata koji uzimaju u obzir sledeće kriterijume:

• se sprovode u Švajcarskoj ili drugim državama širom sveta
• ako su organizacije, asocijacije i pravna lica
• ne odobravaju se dodatna sredstva za projekte koji su u toku
• ukoliko se projekat traje više godina, moguće je višestruko dodeljivanje sredstava.

Finansijski okvir

Organizacije trenutno raspolaže sa 150.000 CHF godišnje. Komisija odlučuje o iznosu koji se dodeljuje po predlogu projekta, do sada su u pitanju bili iznosi između 5.000 i 25.000 CHF.

Pravo učešća imaju: organizacije i asocijacije koje i pravna lica.

Aplikacje se prihvataju na engleskom i nemačkom jeziku u dva roka: 31. jul 2018. i 31. oktobar 2018.

Za više informacija posetite https://www.sstfoundation.org/

Detaljnije