Poziv za izbor akreditovanih naučno-istraživačkih organizacija koje će sprovoditi istraživanje na odabrane teme u oblasti društvenih nauka

Konkursi

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE

Poziv za izbor akreditovanih naučno-istraživačkih organizacija (instituta, fakulteta, univerziteta i centara izuzetnih vrednosti) koje će sprovoditi istraživanje na odabrane teme u oblasti društvenih nauka čiji će rezultati poslužiti za kreiranje, odnosno sprovođenje javnih politika u određenoj oblasti

Predmet javnog poziva je konkurs za sprovođenje istraživanja na teme:

1. Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite,

2. Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti,

3. Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija,

4. Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu,

5. Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji.

Konkurs je otvoren od 16. novembra 2017. godine do 1. decembra 2017. godine.

Projektni zadaci predstavljaju sastavni deo poziva i potrebno je da podnosioci prijava ispune kriterijume i iz poziva, kao i pojedinačnih projektnih zadataka za odgovarajuću temu.

RSJP i PERFORM tim nude mogućnost svim zainteresovanima da dođu na informativne sesije o učešću na ovom konkursu, koje će seodržati 23. i 24. novembra 2017. godine u prostorijama RSJP, i to po sledećemrasporedu:
– 23. novembar 2017. godine od 10:00 do 13:00 časova biće razmatrane tri teme Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– 24. novembar 2017. godine od 11:30 do 13:30 časova, biće razmatrana tema Ministarstva pravde
– 24. novembar 2017. godine od 13:30 do 15:30 časova, biće razmatrana tema Kabineta Ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Molimo potvrdite učešće na mail: diana.paunovic@rsjp.gov.rs

Detaljnije