Serbian Visions – Poziv na multikongres

SERBIAN VISIONS je vikend manifestacija, multikongres koji u svojih 60 dvočasovnih manifestacija obuhvata širok spektar tema: ljudska prava, ekonomiju, EU integracije, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge koje čine viziju za bolju budućnost Srbije. Cilj multikongresa je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, umrežavanje […]

Nastavi

Javni poziv za podršku uvođenju Sistema Energetskog Menadžmenta i korišćenja biomase

UNDP Javni poziv za podršku uvođenju Sistema Energetskog Menadžmenta i korišćenja biomase Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao je javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije. Pravo na podnošenje prijave imaju opštine i gradske opštine sa 20.000 do 40.000 stanovnika. Predmet Javnog poziva je […]

Nastavi

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu 1. INOVACIONI PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU Programi inovacione delatnosti za 2017. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. […]

Nastavi