4 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO OINFORMISANJE

1.    Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2016. godini

2.    Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2016. godini

3.    Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2016. godini

4.    Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i udruženja Srba u Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji u 2016. godini

Konkurs je otvoren do 04.03.2016. godine

Detaljnije