Konkurs za opremanje domova učenika u AP Vojvodini za 2014. godinu

Konkursi

studentski domPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za opremanje domova učenika u AP Vojvodini za 2014. godinu

Konkurs za opremanje ustanova učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

Rok za prijavu konkursa je 7. novembar 2014. godine.

Detaljnije