Poziv za učešće – NSS održavanje mašina i opreme 2013

Vesti

omo2013_20052013Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na XXXVIII Naučno-Stručnom skupu: ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME 2013 – OMO 2013, koji će biti održan od 24-27. juna 2013. godine u Budvi u hotelu Aleksandar u organizaciji: Mašinskog fakulteta u Beogradu, Društva održavalaca tehničkih sistema i Instituta za istraživanja i projektovanja u privredi (IIPP).

Održavanje Mašina i Opreme (OMO) je tradicionalni naučni-stručni skup koji se već dugi niz godina organizuje i koji svaki put uspešno okuplja predavače sa fakulteta, naučnih instituta i iz privrede i time obezbeđuje da se stručna javnost upozna sa koncepcijom, potrebama, preduzetim akcijama, mogućnostima i perspektivama razvoja u okviru široke oblasti, održavanja tehničkih i infrastrukturnih sistema.

Ove godine, pored osnovne tematske oblasti  koja se tiče održavanja tehničkih sistema skup će poseban fokus staviti na obrađivanje tema i iz oblasti UPRAVLJANJA ODRŽAVANJEM INFRASTRUKTURE I IMOVINE PREDUZEĆA – ASSET MANAGEMENT.

Opširnije o samom skupu kao i informacije o načinu prijavljivanja za učešće na skupu možete pogledati OVDE.