Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini Poziv vaspitno-obrazovnim ustanovama sa teritorije AP Vojvodine radi prijavljivanja za sprovodjenje obuka nezaposlenih lica u 2009. godini Program realizuje se na sledeći način: – pravo na stručno osposobljavanje imaju nezaposlena lica sa evidencije NSZ, – osposobljavanje se vrši u sledećim oblastima: […]

Nastavi