Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE Program mera za podršku razvoja poslovnih zona U cilju stvaranja povoljnih uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program mera za podršku razvoja poslovnih zona. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su Zakonom o budžetu […]

Nastavi

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini sprovodi se u cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje. Program obuhvata tri mere: •    Mera povećanja regionalne […]

Nastavi

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini (u daljem tekstu: […]

Nastavi