Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica

Konkursi

3d people holding hands #1MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se pruža podrška u finansiranju projekata iniciranih od strane mesnih zajednica koje žele da se uključe u proces odlučivanja o pitanjima od zajedničkog i neposrednog interesa građana.

Imajući u vidu da su mesne zajednice važni činioci u približavanju lokalne samouprave građanima, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave nastoji da Programom mera podstakne građane da koriste svoje pravo na mesnu samoupravu, kao i da doprinese unapređenju odnosa i komunikacije između mesne i lokalne samouprave.

Opšti cilj  Programa je podrška jačanju mesne samouprave kao najneposrednijeg oblika učešća građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog uticaja na život građana.

Specifični ciljevi Programa su:
1.    jačanje kapaciteta koji se odnose na objekte komunalne i ostale infrastrukture, objekte iz oblasti saobraćaja, vodoprivrede, energetike, sporta i rekreacije, kulture i drugih objekata od posebnog značaja za život građana mesne zajednice;
2.    poboljšanje uslova i podsticanje za bavljenje kulturnim, umetničkim sportskim i drugim aktivnostima u  mesnoj zajednici;
3.    podsticanje ruralnog razvoja;
4.    smanjenje migracije stanovništva

Ukupna vrednost Programa mera je 200.000.000 dinara. Ova sredstva biće uložena u projekte kroz sledeće mere:
1.    Mera učešća u finansiranju pripreme i sprovođenja infrastrukturnih projekata i projekata koji se odnose na druge građevinske objekte i uređenje naselja, za čiju je realizaciju, inicijativu pokrenula mesna zajednica, a od posebnog su značaja za poboljšanje uslova života građana na području mesne zajednice;

2.    Mera učešća u finansiranju projekata koji doprinose poboljšanju uslova za bavljenje kulturnim, umetničkim, sportskim i drugim aktivnostima u mesnoj zajednici.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to: do 95% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti; do 85% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti; do 75% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti; do 70% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti.

Projekte mogu podnositi lokalne samouprave na inicijativu mesnih zajednica koje imaju formirane organe upravljanja – savet mesnih zajednica.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Javni poziv je otvoren do 10.05.2013. godine.

Link