Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite 1.     Uslovi konkursa Na konkursu mogu učestvovati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.62/2013): Alibunar, […]

Nastavi

Sredstva za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice i dece i socijalne zaštite Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu («Službeni glasnik RS», broj 110/13) u razdelu 30-Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040-Porodica i deca, […]

Nastavi

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 1.    Predmet oglašavanja Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće: 1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija –    Stanovanje uz podršku za […]

Nastavi