Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove

EVROPSKA UNIJA Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove Operativni grantovi mogu podržati dugoročne kapacitete i posvećenost aktera civilnog društva u zastupanju, praćenju i lobiranju za strukturne reforme relevantne za proces pristupanja EU, dok građanima daju glas i utiču na politike kroz programe zasnovane na dokazima, analizi, praćenju i konkretnim inicijativama […]

Nastavi

Javni poziv za projekte poslovne infrastrukture

EVROPSKA UNIJA Javni poziv za projekte poslovne infrastrukture Ukupan budžet za sve tri partije u okviru poziva: 4.800.000 evra Cilj: Razvoj poslovne infrastrukture u svrhu obezbeđivanja uslova za nova ulaganja u proizvodnju, usluge i turizam i otvaranja novih radnih mesta Vrste aktivnosti • Partija 1: Izgradnja, rekonstrukcija, komunalno opremanje industrijskih zona, naučno tehnoloških parkova, biznis […]

Nastavi

Izazov za inovativna rešenja u oblasti obnove šumskih ekosistema i ozelenjavanja

EVROPSKA UNIJA Izazov za inovativna rešenja u oblasti obnove šumskih ekosistema i ozelenjavanja Uz podršku Evropske unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje Izazov za inovativna rešenja: šume i zelena infrastruktura […]

Nastavi