Erasmus+ Programme (ERASMUS) – Sport 2023 (ERASMUS-SPORT-2023)

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Erasmus+ Programme (ERASMUS) – Sport 2023 (ERASMUS-SPORT-2023)

Ova akcija ima za cilj da podrži organizaciju sportskih događaja sa evropskom dimenzijom u sledećim oblastima:
– Volontiranje u sportu;
– Socijalna inkluzija kroz sport;
– Borba protiv diskriminacije u sportu, uključujući rodnu ravnopravnost;
– Podsticanje zdravih stilova života za sve uključujući:
1. sprovođenje tri stuba inicijative HealthyLifestyle4All,
2. sprovođenje Preporuke Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje i Smernica EU o fizičkim aktivnostima,
3. podršku sprovođenju Evropske nedelje sporta,
4. promociju sporta i fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja,
5. promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću,
6. promociju tradicionalnih sportova i igara.

Ko se može prijaviti?
Svaka javna ili privatna organizacija, sa svojim povezanim subjektima (ako postoje), aktivna u oblasti sporta, osnovana u državi članici EU ili trećoj zemlji koja je povezana sa Programom. Na primer, takva organizacija može biti (nepotpuna lista):
– javno telo zaduženo za sport na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou;
– sportska organizacija na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom ili međunarodnom nivou;
– Nacionalni olimpijski komitet ili Nacionalna sportska konfederacija;
– organizacija koja predstavlja pokret ‘sport za sve’;
– organizacija aktivna u oblasti promocije fizičke aktivnosti;
– organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena;
– organizacija aktivna u oblasti obrazovanja, obuke ili omladine.

Sastav konzorcijuma
Neprofitni evropski sportski događaj je transnacionalan i uključuje:
– Za evropske lokalne manifestacije (Tip I): uključuje između 3 i 5 organizacija. Svaka organizacija mora biti iz različitih država članica EU i trećih zemalja povezanih sa Programom
– Za evropske lokalne manifestacije (Tip II): najmanje 6 organizacija koje dolaze iz 6 različitih država članica EU i trećih zemalja povezanih sa Programom
– Za manifestacije širom Evrope: najmanje 10 organizacija (1 pojedinačni podnosilac prijave + 9 organizacija koje učestvuju kao pridruženi partneri) koje dolaze iz 10 različitih država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

Trajanje projekta: između 12 i 18 meseci

Kandidati će birati između 3 unapred definisana iznosa prema broju događaja i broju organizacija uključenih u projekat.
– Evropske lokalne manifestacije (najmanje jedna po zemlji) Tip I: Fiksni paušalni iznos 200.000 EUR
– Evropske lokalne manifestacije (najmanje jedna po zemlji) Tip II: Fiksni paušalni iznos 300.000 EUR
– Manifestacije širom Evrope: Fiksni paušalni iznos 450.000 EUR

Datum za podnošenje prijava: 22. mart 2023. u 17:00h

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Detaljnije informacije o neprofitnim evropskim sportskim događajima možete pronaći u Erazmus+ programskom vodiču na stranicama 251-256 (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide)

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Fondaciji Tempus uživo u prostorijama Informativnog centra na adresi Terazije 39, 1. sprat, Beograd, putem telefona 011 3342 430, opcija 1 i imejla sport@tempus.ac.rs.

Detaljnije