ICR Tim

LASLO VIGI
Projekt menadžer za međunarodne projekte

Rođen: 02.10.1984. u Novom Sadu
E-mail: vigi@icr.rs
OBRAZOVANJE:
– Gimnazija Bečej
– Filozofski Fakultet, Odsek Anglistika, Novi Sad
RADNO ISKUSTVO:
– U školskoj godini 2009/2010. radio kao nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi „Šamu Mihalj”, u Bečeju
– Honorarno piše za dnevni list „Mađar So” i „Kepeš Ifjušag“
– Urednik omladinskog nedeljnika „Kepeš Ifjušag” u školskoj godini 2010/2011
– LAF studijsko putovanje u Briselu na temu očuvanje kulturnog nasleđa 3-5. oktobar 2011
– ITEC stipendija u Indiji, Hajderabad; 12. septembar – 5. decembar 2012
POZNAVANJE JEZIKA:
– Mađarski (maternji jezik)
– Srpski (visoki nivo)
– Engleski (visoki nivo)
– Nemački (srednji nivo)
– Španski (osnovni)
RAD SA RAČUNAROM I DRUGE VEŠTINE:
– Uspešno koristi sve odgovarajuće Office-pakete (MS Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express), i slične verzije drugih proizvođača softvera (ceo OpenOffice, Mozilla Firefox i Thunderbird, Google Chrome, Opera….), korisnik prevodilačkih programa, e-rečnika
– Odlično poznaje operativne sisteme Ubuntu 10.10, Linux Mint Debian, MS-DOS, Windows 95, 98, ME, XP, Vista i Windows 7

– ECDL diploma (5 modula)
– Prevodilačke veštine (engleski-mađarski-srpski)
– Poznavanje sledećih dokumenata i priručnika:
• Practical Guide to contract procedures for EC external actions
• Programme Document of the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme
• Project Implementation Handbook for the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme.
• Guidelines for Implementing Information and Publicity Requirements for the Projects Hungary- Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme
• Control Guidelines for the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme
– Vozačka dozvola B

Povratak na ICR Tim