Preduzetnički informator Okt/1-2014

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje! Sadržaj Preduzetničkog informatora: Zaključivanje novih ugovora o radu u skladu sa novim zakonom o radu Minimalna cena rada za 2015. godinu Nova dinamika uvođenja obaveze podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku Ugovor o zajmu Detalji

Nastavi

Novi Fond za podršku za dalji rast preduzeća

U Srbiji je počeo sa radom Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (Enterprise Expansion Fund – ENEF), koji je u februaru 2014. godine osnovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija, Evropski investicioni fonda i nemački DEG fond. Fond je namenjen za finansiranje, pre svega srednjih preduzeća, koja imaju veliki potencijal za rast, […]

Nastavi

Preduzetnički informator Sept/1-2014

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje! Sadržaj Preduzetničkog informatora: Prvi javni beležnici (notari) u Srbiji su počeli sa radom 01.09.2014. godine Propisan novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja Naknada troškova dolaska na posao i odlaska sa posla licima koji obavljaju privremene povremene poslove […]

Nastavi