Preduzetnički informator Okt/1-2014

Vesti

Idea-5-512Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje!

Sadržaj Preduzetničkog informatora:

  • Zaključivanje novih ugovora o radu u skladu sa novim zakonom o radu
  • Minimalna cena rada za 2015. godinu
  • Nova dinamika uvođenja obaveze podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku
  • Ugovor o zajmu

Detalji