Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade U cilju obezbeđivanja održivosti programa namenjenih razvoju lokalne omladinske politike, kreiranih od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i Ministarstva omladine i sporta (MOS) , raspisuje se javni poziv za lokalne kancelarije za mlade  za program revizije […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 1.    Predmet Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sufinansira jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini (u daljem tekstu: lokalne samouprave) u ukupnom iznosu od 30.200.000,00 dinara (slovima:tridesetmilionadvestahiljadadinara), planiranih za Aktivnost 5, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni […]

Nastavi