Sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE                           Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za […]

Nastavi

Konkurs – šumarstvo

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 31.436.589,00 dinara za realizaciju sledećih poslova: […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 73.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava. Pravo i uslovi za učešće […]

Nastavi