Krediti za podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice

GRAD SUBOTICA Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice 1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni ciljevi dodele sredstva su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede. 2. NAMENA, USLOVI I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se za: […]

Nastavi

Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektor

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade CILJ KONKURSA Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: ministarstvo) finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja […]

Nastavi