Poziv za podnošenje predloga projekata u 2019. godini

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU Poziv za podnošenje predloga projekata u 2019. godini Ambasada Republike Češke u Beogradu sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu. Ovi projekti komplementarni su velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju […]

Nastavi

Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca Na osnovu člana 4. Odluke o participiranju putnih troškova redovnih učenika srednjih škola („Službeni list opštine Kanjiža”, br. 18/2014) predsednik opštine Kanjiža raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova redovnih učenika srednjih škola. Pravo na participiranje putnih troškova ima svaki redovan učenik srednje škole koji […]

Nastavi

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu – Podsticajni programi Sredstva se dodeljuju udruženjima građana/udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine koja ispunjavaju […]

Nastavi