Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama u 2019. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – drugi zakon, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17-drugi zakon i 113/17-drugi zakon), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV”, broj 60/18) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2019. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2019. godini nabavku medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina ‒ u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova, sa ukupno 1.000.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 4/19), koja je dostupna i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljena na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2019. godine.

Predmet konkursa jesu finansiranje, odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (br. tel.487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine – dnevnom listu „Dnevnik”.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo. Nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, komisija sačinjava bodovnu listu i obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Pokrajinski sekretar za zdravstvo – u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta – odlučuje o dodeli sredstava rešenjem koje je konačno. Prijave za dodelu sredstava procenjuju se prema sledećim kriterijumima:
– stepen neophodnosti realizacije opremanja zdravstvene ustanove za organizaciju rada i obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 35;
– doprinos unapređivanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 30;
– postojanje naloga inspekcije za postupanje – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 5;
– doprinos uvođenju i primeni novih zdravstvenih tehnologija – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15;
– visina traženih sredstava, te odnos troškova i očekivanih rezultata – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije